Jako oficjalny partner szkoleniowy Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie koło Otwocka zapraszamy do skorzystania ze szkolenia dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego organizowanego w CNBOP-PIB.

http://www.cnbop.pl/pl/szkolenia/oferta 


Informacja o działalności szkoleniowej CNBOP-PIB 

Mamy ponad 30-letnie doświadczenie na rynku usług szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności. Prowadzimy szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, konferencje i seminaria, warsztaty, studia podyplomowe. Posiadamy wysoko wykwalifikowanych wykładowców – naukowców, na co dzień zajmujących się badaniem sprzętu wykorzystywanego w ochronie przeciwpożarowej, oraz praktyków. Współpracujemy ze specjalistami i rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, co sprawia, że realizowane przez nas szkolenia gwarantują wysoki poziom merytoryczny. Nasze szkolenia cechuje optymalny dobór zagadnień – zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych w omawianym obszarze. Organizujemy również szkolenia zamknięte na zamówienie klientów, dostosowane do potrzeb i specyfiki firmy oraz uwzględniające potencjał poszczególnych grup pracowniczych. Prowadzimy szkolenia dla kadr realizujących zadania publiczne przy współpracy z państwowymi organizacjami i uczelniami. Wszystkie szkolenia, które znajdują się w naszej ofercie, prowadzone są w oparciu o aktualne akty prawne oraz normy europejskie. Szkolenia specjalistyczne realizowane są również w oparciu o „Partnerstwa dla Edukacji o Bezpieczeństwie”.