Szkolenia Autoryzacyjne

Dwa razy w roku organizujemy szkolenia autoryzacyjne dotyczące instalacji i przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego. Szkolenie takie kończy się uzyskaniem Świadectwa Autoryzacji. Świadectwo jest ważne dwa lata.

Jakie korzyści dla Państwa wnosi szkolenie oraz posiadanie Świadectwa Autoryzacji wydanego przez Boxmet-Trade:

  • gwarancja dla Państwa klientów, że gaśnice są w rękach fachowców znających dokładnie zasady ich serwisowania,
  • podnosi prestiż i atrakcyjność Państwa firmy,
  • jest dodatkową zaletą przy udziale w przetargach,
  • bezpośredni dostęp do zakupu części i narzędzi serwisowych,
  • zapewnia aktualizację wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących gaśnic.

Jednocześnie informujemy, że organizowane są również szkolenia autoryzacyjne dla instalatorów dotyczące przeglądu hydrantów oraz ich konserwacji (organizacja szkoleń i szczegóły – firma Boxmet Ltd.).

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Katarzyna Urbaniak

email: kurbaniak@boxmet.com.pl 

Tel.: 74 836 92 38 w. 23