Niniejszy sklep stanowi własność firmy Boxmet Trade Sp. z o.o. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce. Zamieszczone tu materiały, w szczególności opisy i zdjęcia które stanowią własność firmy Boxmet Trade, nie mogą być kopiowane, powielane i publikowane przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody. Prezentowane tu produkty, nazwy oraz rozwiązania autorskie bedące własnością Boxmet Trade nie mogą być wykorzystywane w celu osiągania korzyści majątkowych przez osoby trzecie bez wyraźnej zgody właściciela.