PROSZKOWE
_

Gaśnice proszkowe

GP 1x ABC

GP 2x ABC

GP 4x ABC

GP 4x ABC-A

GP 6x ABC

GP 6z ABC

GP 6x ABC-A

GP 12x ABC

ŚNIEGOWE
_

Gaśnice śniegowa

GS 2x B

GS 5x B

GS 5x/E B

GS 5x/G B

PIANOWE
_

Gaśnice pianowa

GWP 2x AF

GWP 6x AB

GWP 6x G

PRZEWOŹNE
_

Gaśnice przewoźne

GP-25x ABC

GAŚNICZE
_

Środki gaśnicze

Delei Fire ABC

Środek pianotwórczy Fire Film Premix