PROSZKOWE
_

Gaśnice proszkowe

GP 1x ABC

GP 2x ABC

GP 4x ABC/A

GP 6x ABC/A

GP 12x ABC

GP 6z ABC

ŚNIEGOWE
_

Gaśnice śniegowe

GS 2x B

GS 5x B

PIANOWE
_

Gaśnice pianowe

GWP 2x AF

GWP 6x AB

PRZEWOŹNE
_

Gaśnice przewoźne

GP-25x ABC

PRZEWOŹNE
_

Urządzenia gaśnicze

GAŚNICZE
_

Środki gaśnicze

Delei Fire ABC

Środek pianotwórczy Fire Film Premix