Aby otrzymać Świadectwo Autoryzacji prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów. Celem ustalenia szczegółów skontaktujemy się po otrzymaniu kompletnego wniosku.
Wypełniony wniosek prosimy odesłać na adres: trade@boxmet.com.pl.

Dokumenty można pobrać poniżej w formacie PDF.